De meningen over wie in deze tijd als goed en sociaal worden gezien en wie als egoïstisch en niet solidair, zijn niet gering. Mensen en oordelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We oordelen voortdurend, naar onszelf en naar de ander. Op zich niets mis mee, want je hebt oordeelsvermogen nodig in dit leven, bijvoorbeeld om keuzes te maken. 

Het is wel belangrijk om je te realiseren dat een oordeel de veronderstelling in zich kan hebben, dat wat ik vind, de waarheid is. Als ik vind dat ik iets in mijn werk niet goed heb aangepakt, of dat de buren teveel lawaai maken, dan is dat waar vanuit mijn perspectief. Maar misschien is mijn leidinggevende wel heel tevreden over wat ik heb gedaan en hebben de buren veel lol tijdens het stoeien met hun kinderen. 

Het kunnen bekijken vanuit verschillende perspectieven geeft nuance én biedt kansen. Vanuit mijn perspectief, normen en waarden, label ik iets als: goed/niet goed, sociaal/asociaal, teveel/te weinig, mooi/lelijk,…. Maar ten opzichte van wat of wie? En hoe zwart/wit is dit nou eigenlijk echt? En wat nou als ik het vanuit een ander perspectief bekijk? Wat gebeurt er dan met mijn oordeel en mijn waarheid?

Hier anders naar kunnen kijken vraagt om bewustwording van je eigen oordelen en deze onder de loep nemen: waar heb jij oordelen over? Ben je kritisch naar jezelf? Wat doet deze zelfkritiek met je? Heb je een oordeel over een ander? Welk effect heeft dat oordeel op jou? Ga je harder je best doen als je zelfkritisch bent? Voel jij je beter dan de ander als je vindt dat hij de plank volledig misslaat?

 Ben jij bereid jouw waarheden en oordelen te onderzoeken?

Als je hiertoe besluit, wees alert en mild naar jezelf. Want voor je het weet, roept dit zelfonderzoek ook weer allerlei kritische oordelen naar jezelf op.